Số 4, Tân Xuân 6, Tân Xuân, Hóc Môn, HCM

Duy trì hệ thống